ÜRETİM POLİTİKAMIZ

Hızla değişen dünyamızın, hızla değişen sosyo-ekonomik koşullarında bizleri ilgilendiren en önemli konu yeni koşullara ayak uydurmak ve uluslararası ekonomide rekabet üstünlüğü elde etmek için neler yapılabileceğidir. Bu bakış açısından hareketle DÜNYA BANT, rekabet gücünü artırmanın tek yolunun sürekli iyileştirme, yenilenme ve sürekli gelişmeden geçtiğini kurum felsefesi  olarak benimsemiş durumdadır. Dünya çapında üretim yapmanın büyük sorumluluk gerektirdiğinin bilincinde olan DÜNYA BANT, üretimine, üretim tesislerine ve üretici-müşteri ilişkilerine son derece önem göstermektedir.  DÜNYA BANT, üretici-müşteri ilişkisini günümüz global ticaret ve üretim anlayışı içinde yeniden yorumlayıp stratejik bir işbirliği çatısı altında Toplam Çözüm sunan bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. DÜNYA BANT Toplam Çözüm Platformu, müşterinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacına cevap verecek en iktisadi ve en ideal ürünü oluşturmak için çalışmaktadır.

 

 

Tasarım ve mühendislik departmanlarının ortak çalışması ile Toplam Çözüm Platformu, müşteriye üretim sürecinin dışına da çıkarak uzun vadeli bir stratejik ortaklık sunmaktadır. Toplam Çözüm Platformu, anahtar teslim üretim anlayışının da ötesine geçerken Toplam Kalite’nin bir uzantısı olarak üreticiye hizmet (danışmanlık) sağlayan bir fonksiyona sahiptir. Müşteri böylece “sipariş veren ve satın alan” kimliğine üretici ile doğrudan ve uzun vadeli işbirliği sağlayan üçüncü bir ilişki eklemiş bulunmaktadır.